curriculum vitae

pracovní zkušenosti  
2016 externí spolupráce s architektonickou kanceláří Pelčák a partner, s.r.o., dokumentace pro stavební povolení „Polyfunkčního domu Palác Trnitá“, Brno
2016 externí vyučující na SUPŠ Hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, předmětu Navrhování interiérů
od 2014 Vlastní architektonická praxe
2012 Gebas atelier architects s.r.o, Hradec Králové
2011 Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno
2010 Ateliér Tišnovka, Brno
2006 Polstrin design, externí spolupráce
vzdělání  
2010 – 2012 Fakulta architektury VUT Brno, magisterské studium
2006 – 2009 Fakulta architektury VUT Brno, bakalářské studium
2002 – 2006 SUPŠ Hudebních nástrojů a nábytku, obor Konstrukce a tvorba nábytku, Hradec Králové
Kurzy, workshopy a další  
2014 Úvod do navrhování pasivních a nulových domů – kurz CENTRA PASIVNÍHO DOMU
2011 workshop 2B2A „Imagine the Raval“, Barcelona
2011 workshop FA VUT Brno UN3 – „Nová obytná zástavba ve Vranově“
2009 – 2010 Jednoleté studium památkové péče, NPÚ PRAHA